Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel./fax 77 4646 138
e-mail: szkolawawelno@o2.pl
http: www.szkolawawelno.pl

szkola