Gminne konkursy dla uczniów i przedszkolaków

konkurs W ramach kampanii informacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców i  uczniów oraz przedszkolaków gminy Komprachcice organizowane są konkursy o tematyce ekologicznej. Konkursy kierowane są do:
1. Przedszkolaków z przedszkoli Gminy Komprachcice pn. „ Odpadowa Karuzela”. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej (np. rysunek, obrazek, wyklejanka) tematyki związanej z selektywną zbiórką odpadów) – w przypadku przedszkoli dopuszcza się prace zbiorowe.
2. Uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Komprachcice pn. „Na odpady mamy rady”. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie fotografii o tematyce odpadowej – dopuszcza się zapis fotografii na płycie CD.
3. Uczniów z Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach pn. „Najciekawsze hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów”.
Gotową pracę należy dostarczyć do szkoły do dnia 14 września 2015r.
Uczestnicy konkursu (gimnazjum i szkoły podstawowe) zostaną wynagrodzeni na zasadzie:
I miejsce – Aparat Fotograficzny
II miejsce – Tablet
III miejsce – Pakiet edukacyjny „Planeta Ziemia” 12xDVD
IV-X miejsca – program edukacyjny „Symulator śmieciarki”
Dla przedszkolaków przewidujemy pakiet edukacyjny przekazany dla przedszkola obejmujący:
Puzzle – „Recykling odpadów”
Puzzle – „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”
Puzzle – „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”2
Gra planszowa – „Kolorowy świat odpadów”
Gra memo – „Proste sposoby na ochronę przyrody”
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na pikniku ekologicznym w dniu 20.09.2015 r.
W ramach kampanii ekologicznej wydana zostanie broszura informacyjna skierowana do mieszkańców gminy oraz zakładki do książek, plany lekcji, poradniki dla dzieci i młodzieży.

Comments are closed.