Archive for the ‘Spotkania’ Category

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

13 września 2017 r.

8 listopada  2017 r.

20 grudnia 2017 r.

31 stycznia  2018 r.

7 marca 2018 r.

11 kwietnia  2018 r.

23 maja 2018 r.