Archive for the ‘Dla Rodziców’ Category

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

20 września 2018 r. odbyło się zebranie rad oddziałowych, na  którym wybrano prezydium Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną. Ich skład przedstawia się następująco:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :

Przewodnicząca :   Aleksandra Dec

Zastępca :                Gabriela Kremer

Skarbnik :                Dorota Kula

Sekretarz :               Urszula Pietraszkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA :

PRZEWODNICZĄCA :    Alicja Dolipska

CZŁONEK :                  Anna Froń

 

Wszystkim członkom Rady Rodziców gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej i dobrej współpracy.

Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego oraz uchwałę w sprawie składki na Radę Rodziców. Ustalono, że wynosi ona 30 zł na każde dziecko. Prosimy o wpłaty do klasowych skarbników lub bezpośrednio do Pani Doroty Kula. Dziękujemy.

 

 

Oferta ubezpieczeniowa NNW

W roku szkolnym 2018/2019 Rodzice wybrali grupowe ubezpieczenie w firmie AXA. Do decyzji rodziców należy wybór pomiędzy wariantem II i III.  Poniżej szczegóły oferty.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia szkód na stronie www.bezpieczny.pl

Poniżej informacje dotyczące ubezpieczenia NNW.

Zgłoszenie szkody – instrukcja

Wniosek o odszkodowanie

Warunki ubezpieczenia

tabela uszczerbków (1)

Warianty Przedszkole:

Polisa Przedszkole

Warianty Szkoła:

Polisa Szkoła

 

 

Zaproszenie dla Rodziców pierwszoklasistów

Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie, które odbędzie się       11 czerwca 2015 r. o godz. 16.00.
W programie spotkania :
* Prelekcja : „ Dojrzałość szkolna dziecka” – prowadzi pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu
*  Oferta edukacyjna szkoły – dyrektor szkoły
*   Sprawy organizacyjne – wychowawca

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

13 września 2017 r.

8 listopada  2017 r.

20 grudnia 2017 r.

31 stycznia  2018 r.

7 marca 2018 r.

11 kwietnia  2018 r.

23 maja 2018 r.