Archive for the ‘Świetlica’ Category

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.45 do 15.45.

Opiekunowie świetlicy: Anna Kaczorowska, Olga Rudzka, Kamil Jezierski, Olga Zalewska

Nasza świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów szkoły po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po lekcjach poprzez: organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, inscenizacje itd.), pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie zasad kultury życia codziennego.