Archive for the ‘Rada Pedagogiczna’ Category

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

KADRA PEDAGOGICZNA PSP W WAWELNIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Pełniona funkcja
1. Monika Josek Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne

Dyrektor
2. Elżbieta Skrzypczyk  Wychowanie przedszkolne Wychowawczyni przedszkola
3. Olga Kauf Wychowanie przedszkolne
J. niemiecki w edukacji
wczesnoszkolnej
Wychowawczyni przedszkola
4. Olga Zalewska Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawczyni kl. II

Terapia pedagogiczna.

5. Małgorzata Szczubiał Edukacja wczesnoszkolna
Historia
Plastyka
Wychowawczyni kl. I

 

6. Gabriela Rosiak J. niemiecki Wychowawczyni kl. IV
7. Aneta Mitura J. polski Wychowawczyni kl. VIII
8. Anna Kaczorowska J. angielski Wychowawczyni kl. V Wychowawczyni świetlicy
9. Piotr Szczubiał Przyroda
Wychowanie fizyczne
Wychowawca kl. VII
10. Leszek Adamkiewicz Matematyka
Informatyka
Administrator dziennika elektronicznego.

Opiekun pracowni komputerowej

11. Kamil Jezierski Religia Nauczyciel religii

Wychowawca świetlicy

12. Alina Wlizło Pedagog szkolny
13. Joanna Danielczok Geografia

Historia

WOS

Opiekun biblioteki szkolnej
14. Jolanta Tracz Biologia
15. Aleksandra Kochańska-Jesse Fizyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa

16. Joanna Bias Chemia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka

17. Anna Hajzyk Muzyka
18. Magdalena Mirek Psycholog
19. Maria Ochota Pedagog specjalny Wychowawczyni kl. VI

Nauczyciel wspomagający

20. Ks. Piotr Reimann  Religia Nauczyciel religii kl. V, VII, VIII