Archive for the ‘Ubezpieczenie’ Category

Oferta ubezpieczeniowa NNW

Rada Rodziców, na spotkaniu z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych w dniu 28 czerwca 2017 r., po zapoznaniu się z kilkoma wariantami ubezpieczenia NNW tych firm , wybrała firmę AXA. Wybrano I i III wariant ubezpieczenia ( do wyboru przez Rodziców ).  Strona internetowa firmy ubezpieczeniowej : www.bezpieczny.pl

Poniżej informacje dotyczące ubezpieczenia NNW.

Zgłoszenie szkody – instrukcja

Wniosek o odszkodowanie

Warunki ubezpieczenia

tabela uszczerbków (1)

Warianty Przedszkole:

Warianty Szkoła: