Archive for the ‘Rada Rodziców’ Category

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

20 września 2018 r. odbyło się zebranie rad oddziałowych, na  którym wybrano prezydium Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną. Ich skład przedstawia się następująco:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :

Przewodnicząca :   Aleksandra Dec

Zastępca :                Gabriela Kremer

Skarbnik :                Dorota Kula

Sekretarz :               Urszula Pietraszkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA :

PRZEWODNICZĄCA :    Alicja Dolipska

CZŁONEK :                  Anna Froń

 

Wszystkim członkom Rady Rodziców gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej i dobrej współpracy.

Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego oraz uchwałę w sprawie składki na Radę Rodziców. Ustalono, że wynosi ona 30 zł na każde dziecko. Prosimy o wpłaty do klasowych skarbników lub bezpośrednio do Pani Doroty Kula. Dziękujemy.